Πότε είναι αναγκαία η θεραπεία με οξυγόνο;

Η οξυγονοθεραπεία καθίσταται αναγκαία έχει όταν υπάρχει ένδειξη αναπνευστικής ανεπάρκειας, δηλαδή όταν έχει μειωθεί η οξυγόνωση του αίματος.

Η ελάττωση του οξυγόνου στο αίμα διαπιστώνεται αρχικά μέσω της παλμικής οξυμετρίας και επιβεβαιώνεται με τον έλεγχο των αερίων αίματος.

Ποια είναι τα συμπτώματα υποξυγοναιμίας;

Τα συμπτώματα και κλινικές εκδηλώσεις της υποξυγοναιμίας είναι: η δύσπνοια, η ταχυκαρδία, η ταχύπνοια, η εργώδης αναπνοή, η ωχρότητα, τα υγρά ή ψυχρά άκρα, η σύγχυση, η υπνηλία και οι διαταραχές του προσανατολισμού.

Τι είναι η οξυγονοθεραπεία στο σπίτι;

Η οξυγονοθεραπεία στο σπίτι είναι η χρήση ιατρικού οξυγόνου από ασθενείς που έχουν ανάγκη λήψης οξυγόνου λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας. Όπως έχει αποδειχτεί βελτιώνει το σύμπτωμα της δύσπνοιας και προστατεύει τον οργανισμό από τις βλαβερές συνέπειες της έλλειψης οξυγόνου.

Είναι απαραίτητο το οξυγόνο για τη ζωή;

Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει 21% οξυγόνο το οποίο είναι αρκετό για τους υγιείς ανθρώπους. Οι ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια έχουν χαμηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα οξυγόνου στον οργανισμό τους και έτσι χρειάζονται οξυγονοθεραπεία στο σπίτι, δηλαδή παροχή επιπλέον συμπληρωματικού οξυγόνου. Συνεπώς το οξυγόνο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή.

Σε ποιες παθήσεις απαιτείται οξυγονοθεραπεία στο σπίτι;

Ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Πνευμονική Ίνωση, Πνευμονική Υπέρταση αλλά και ασθενείς με σοβαρή Καρδιακή Ανεπάρκεια είναι δυνατόν να χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο. Γενικά ενδείκνυται σε περιπτώσεις ύπαρξης αναπνευστικής ανεπάρκειας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου του οργανισμού.

Πότε ο γιατρός θα συστήσει οξυγόνο στο σπίτι;

Ο Πνευμονολόγος θα διαπιστώσει ότι ο ασθενής χρειάζεται συμπληρωματικό οξυγόνο, αφού πρώτα εξετάσει τα αέρια του αρτηριακού αίματος. Σε περίπτωση που διαπιστώσει χαμηλότερα από το επιθυμητό επίπεδα οξυγόνου, θα συστήσει οξυγονοθεραπεία στο σπίτι και επανέλεγχο αερίων αίματος σε μετέπειτα στάδιο.

Πώς χρησιμοποιείται το οξυγόνο στο σπίτι;

Στην περίπτωση που συστηθεί οξυγονοθεραπεία στον ασθενή δίνονται σαφείς οδηγίες από τον ιατρό για την ποσότητα του συμπληρωματικού οξυγόνου που χρειάζεται, δηλαδή η ροή του οξυγόνου και οι ώρες λήψης του κατά το 24ωρο.

Η χορήγηση χαμηλότερου οξυγόνου από αυτή που απαιτείται έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη οξυγόνωση του εγκεφάλου και της καρδιάς, με συνέπεια την εύκολη κόπωση, τις διαταραχές συγκέντρωσης, την απώλεια μνήμης, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αντιθέτως η χρήση υψηλότερων μιγμάτων οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες, επιδεινώνοντας την προϋπάρχουσα αναπνευστική νόσο.

Για πόσο καιρό θα πρέπει να λαμβάνεται το οξυγόνο;

Ο πνευμονολόγος θα κρίνει πόσες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάτω από ποιες συνθήκες θα χρησιμοποιεί ο ασθενής συμπληρωματικό οξυγόνο.

Τι θα πρέπει να προσέχει κάποιος που κάνει χρήση οξυγόνου σπίτι;

Ο ασθενής δεν πρέπει να διακόψει ή να τροποποιήσει  τη θεραπεία του με οξυγόνο χωρίς την έγκριση του ιατρού του.

Ποτέ δεν πρέπει να καπνίζει αν λαμβάνει συμπληρωματικό οξυγόνο. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και να υποστεί σημαντικού βαθμού εγκαύματα. Το οξυγόνο παραμένει τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από πηγή φωτιάς στο σπίτι.

Ποια είδη οξυγονοθεραπείας υπάρχουν;

Με συμπυκνωτή οξυγόνου, που αποτελεί ειδική συσκευή που παράγει οξυγόνο και λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα ή μπαταρία. Πρόκειται για την πιο ευρέως διαδεδομένη μέθοδο παγκοσμίως.

  • Με υγρό οξυγόνο σε μεταλλικό κύλινδρο
  • Με συμπιεσμένο αέριο οξυγόνο σε μεταλλικό μεγάλο ή μικρό κύλινδρο