Είναι πλέον διαθέσιμα ειδικά μαξιλάρια ύπνου για τον χρήστη συσκευών CPAP/BPAP, τα οποία βελτιώνουν την άνεση και για την συμμόρφωση του χρήστη με την συσκευή, μειώνουν τις διαρροές αέρα και έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα ακόμα και στους ασθενείς με αυχενικό σύνδρομο.