Πολυσωματοκαταγραφική Μελέτη Ύπνου (PSG)

Η Healthcare Services, με εξειδικευμένο προσωπικό και με τον εξοπλισμό που διαθέτει, μπορεί να εκπονήσει πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου Διαγνωστική (Diagnostic) ή Θεραπευτική (titration) σε χώρους νοσοκομείου ή ακόμα και κατ΄ οίκον με εστίαση στις αναπνευστικές παθήσεις (πχ υπνική άπνοια, παράδοξη αναπνοή Cheyne Stokes, κλπ)

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εφαρμογή του εξοπλισμού για την καταγραφή του ύπνου, σύμφωνα με τις υποδείξεις θεράποντος ιατρού, την συλλογή των βιοσημάτων, της καταγραφής, την παρακολούθηση του ασθενούς καθώς και την τιτλοποίηση της όποιας αναπνευστικής συσκευής προτείνει ο Πνευμονολόγος. Μέσω ειδικής πλατφόρμας (Airview – Resmed), μπορούμε να παρέχουμε αμφίδρομη πληροφόρηση στο Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου για την πορεία της Αναπνευστικής υποστήριξης του ασθενούς.

Η Healthcare Services διαθέτει σύγχρονα καταγραφικά τελευταίας τεχνολογίας για μελέτες ύπνου (συσκευές EMBLA – NATUS και NOX Medical) και οι τεχνικοί της είναι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Τα σήματα που μπορούμε να καταγράψουμε, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, σε μια πλήρη μελέτη ύπνου είναι τα παρακάτω:

  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) για την σταδιοποίηση του ύπνου
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) για την ανίχνευση καρδιολογικών συμβαμάτων
  • Ηλεκτροοφθαλμογράφημα (EOG) για την ανίχνευση ύπνου REM
  • Κορεσμός οξυαιμοσφαιρίνης (SpO2) για την μέτρηση της οξυγόνωσης κατά τον ύπνο
  • Κίνηση (Effort) με ζώνες τεχνολογίας RIP για κατηγοριοποίηση απνοιών
  • Ροή αναπνεόμενου αέρα(cannula ή/και thermistor) για την ανίχνευση απνοιών, υποπνοιών και Cheyne Stokes
  • Ηλεκτρομυογράφημα (chin, leg) για την ανίχνευση δραστηριότητας (PLM, Arousal)
  • Ήχος για την καταγραφή του ροχαλητού
  • Θέσης για την καταγραφή συνήθειας και στάσης ύπνου
  • Πίεση, σε περίπτωση μελέτης για τιτλοποίηση αναπνευστικής συσκευής (πχ Cpap)

Σκοπός μας είναι παροχή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, στον τομέα της κατ’ οίκον νοσηλείας και της αναπνευστικής φροντίδας. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών που εξυπηρετούμε.

BANNER_ESPA

X