Καθαρισμός συσκευής CPAP και BPAP

Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί, για να φύγει η σκόνη. Ελέγχετε το φίλτρο αέρος για απόφραξη λόγω σκόνης. Μπορείτε να τινάζετε το φίλτρο για να φύγει η πολλή σκόνη αλλά όχι να το πλένετε.

Συντήρηση συσκευής CPAP και BPAP

Να αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα ανά τρεις (3) μήνες ή συχνότερα εάν υπάρχει ιδιαίτερα πολύ σκόνη στο περιβάλλον.

Προσοχή Μην πλένετε το φίλτρο αέρα. Το αντιμικροβιακό φίλτρο αέρα δεν πρέπει να πλένεται διότι καταστρέφεται , μπορείτε όμως να το τινάζετε για να φύγει η πολλή σκόνη.Να βεβαιώνεστε ότι το φίλτρο αέρος και το κάλυμμά του βρίσκονται πάντοτε στη σωστή θέση.

Η εφαρμογή των παραπάνω είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής.

BANNER_ESPA

X