Συσκευή BIPAP Lowenstein Bilevel Prisma 25S

Η συσκευή Bi level απευθύνεται σε ασθενείς με υψηλές διακυμάνσεις και ανάγκες πίεσης.

Ζητήστε μας Προσφορά