Καθαρισμός – Συντήρηση Συμπυκνωτή Οξυγόνου και Υγραντήρα

Καθαρισμός – Συντήρηση Συμπυκνωτή Οξυγόνου και Υγραντήρα

Καθαρισμός συσκευής Μπορείτε να καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα ελάχιστα βρεγμένο πανί, για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη σκόνη στον χώρο λειτουργίας του συμπυκνωτή. Ελέγχετε (τουλάχιστον 1 φορά/μήνα) το...
Καθαρισμός-Συντήρηση Αναπνευστικής συσκευής και Εξαρτημάτων

Καθαρισμός-Συντήρηση Αναπνευστικής συσκευής και Εξαρτημάτων

Καθαρισμός και Συντήρηση αναπνευστικής συσκευής, μάσκας και θερμαινόμενου Υγραντήρα Καθαρισμός συσκευής – Κάθε Mήνα Μπορείτε να καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα ελάχιστα βρεγμένο πανί, για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Ελέγχετε τακτικά (τουλάχιστον 1...
Θερμαινόμενος υγραντήρας CPAP/BPAP

Θερμαινόμενος υγραντήρας CPAP/BPAP

Σε ένα ποσοστό 5-10% των ασθενών είτε κατά την έναρξη είτε κατά την πορεία της θεραπείας με συσκευή CPAP/BPAP, μπορεί να δημιουργηθούν παρενέργειες όπως ξηρότητα στην μύτη, στο στόμα ή στο λαιμό, συμφόρηση στην μύτη, φτέρνισμα, αίσθηση ότι ο αέρας είναι παγωμένος και...