Σε ένα ποσοστό 5-10% των ασθενών είτε κατά την έναρξη είτε κατά την πορεία της θεραπείας με συσκευή CPAP/BPAP, μπορεί να δημιουργηθούν παρενέργειες όπως ξηρότητα στην μύτη, στο στόμα ή στο λαιμό, συμφόρηση στην μύτη, φτέρνισμα, αίσθηση ότι ο αέρας είναι παγωμένος και συμπτώματα αντίστοιχα με αυτά ενός κοινού κρυώματος (ρινική καταρροή και ερεθισμός στα μάτια).

Οι παρενέργειες αυτές αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την χρήση θερμαινόμενου υγραντήρα , το οποίο αποτελεί ένα προαιρετικό εξάρτημα που ενσωματώνετει στην συσκευή CPAP/BPAP που χρησιμοποιείτε. Για το θέμα αυτό συμβουλευτείτε τους τεχνικούς της εταιρίας και τον θεράποντα ιατρό σας.