Ποιοι Είμαστε

Η εταιρεία Healthcare Services δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της κατ’οίκον νοσηλείας από το 2006 έως και σήμερα.

α) στην πώληση, τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού
β) στην ολοκληρωμένη διαχείριση βιοϊατρικής τεχνολογίας
γ) στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κατ’οίκον νοσηλείας σε ασθενείς
δ) στην έγκυρη πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Βασική επιδίωξή μας είναι η απόκτηση αμοιβαίας σχέσης με τους παρόχους και τους καταναλωτές υπηρεσιών υγείας, η οποία θα βασίζεται σε υψηλές αρχές και ιδανικά.

Για το λόγο αυτό η επιλογή των κατασκευαστικών οίκων, των οποίων τα προϊόντα αντιπροσωπεύουμε έγινε με γνώμονα την υψηλή τεχνολογία, την εργονομία και την άριστη ποιότητα τους.

Βασιζόμενοι στην φιλοσοφία μας, κάνουμε πράξη την ιδέα μας και προσφέρουμε την «Ποιότητα στην Υπηρεσία της Υγείας».

Κατ’ οίκον νοσηλεία

Κατ’ οίκον νοσηλεία

Στόχος της Healthcare Services είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, στο σπίτι τους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατ' οίκον νοσηλεία ασθενών παρέχoντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο...

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία μας διαθέτει δίκτυο από επαγγελματίες Μηχανικούς Βιοΐατρικής Τεχνολογίας και αναλαμβάνει την επισκευή και τεχνική υποστήριξη ιατρικών μηχανημάτων και ειδών κατ' οίκον νοσηλείας. Οι συνεργάτες της εταιρίας μας μπορούν να διαγνώσουν το πρόβλημά σας και να σας...

Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διαχείριση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Η εταιρεία μας αναλάμβάνει τη διαχείριση του ιατρικού εξοπλισμού με σκοπό να σας προτείνει τις καλύτερες μεθόδους τεχνικής υποστήριξης. Με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του ιατρικού εξοπλισμού σας, συνδράμουμε αποφασιστικά στην μείωση του κόστους συντήρησης και...

BANNER_ESPA

X