Όροι Χρήσης

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων

Με βάση τη νομοθεσία σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία δεδομένων, ειδικά το Νόμο 2472/1997, η healthcareservices.gr/1537787711075 έχει συντάξει την ακόλουθη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου:
  • Όλα τα δεδομένα που διατηρούνται στην παρούσα βάση προορίζονται για τους πελάτες της healthcareservices.gr/1537787711075, με σκοπό την παροχή συμβουλών και την τροποποίηση των στοιχείων που σχετίζονται με τα συμβόλαια, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η healthcareservices.gr/1537787711075.
  • Η healthcareservices.gr/1537787711075 εγγυάται τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων, που έχουν παρασχεθεί ηθελημένα και είναι εξουσιοδοτημένα από το χρήστη. Τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας τηρώντας την εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  • Η συμβουλευτική, η διόρθωση η ακύρωση των δεδομένων είναι δυνατόν να γίνει, σύμφωνα με το Νόμο, από το χρήστη, απευθείας στον ιστότοπο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση της healthcareservices.gr/1537787711075.
  • Η υπηρεσία Πληροφοριακών Συστημάτων της healthcareservices.gr/1537787711075 είναι υπεύθυνη για κάθε ζήτημα επεξεργασίας δεδομένων στην παρούσα βάση.
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται στην παρούσα βάση τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αυτόματα και διατηρούνται για χρήση στα πλαίσια των σχέσεων που απορρέουν από τη σύναψη συμβολαίων μεταξύ της healthcareservices.gr/1537787711075 και των πελατών της.

Αρχεία Cookies

Με σκοπό να σας προσφέρουμε βελτιωμένες υπηρεσίες και να εξασφαλίσουμε την ποιότητα του ιστότοπου, η healthcareservices.gr/1537787711075, όπως γίνεται και στους άλλους μεγάλους ιστότοπους, χρησιμοποιεί αρχεία cookies. Τα αρχεία cookies περιέχουν πληροφορίες τις οποίες ένας ιστότοπος μεταφέρει με το αρχείο cookie στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα αρχεία cookies επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούνται στον ιστότοπο και (όπου είναι απαραίτητο) μας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό του ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των επισκεπτών που έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες του χρήστη διατηρούνται προσωρινά και σβήνονται από το σύστημα όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την πλοήγησή του στον ιστότοπο. (περισσότερα)

Ιστότοποι Τρίτων

Η παρούσα δήλωση προσωπικών δεδομένων δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί σε άλλους ιστοτόπους με τους οποίους υπάρχει σύνδεση από και προς τον ιστότοπο αυτό.
Συνδέσεις με Ιστοτόπους Τρίτων
Η healthcareservices.gr/1537787711075 δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων ή ιστοσελίδων που είναι συνδεδεμένες με τον παρόντα ιστότοπο. Η healthcareservices.gr/1537787711075 δεν έχει επαληθεύσει το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων ή ιστοσελίδων. Σας συστήνουμε να συμβουλεύεστε τη σελίδα που αφορά τους όρους ή την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου στους συνδεδεμένους ιστότοπους ώστε να κατανοείτε το αν η χρήση του ιστότοπου μπορεί να σας επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Πνευματική Περιουσία / Copyright

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οθονών, πληροφοριών και άλλου υλικού που διατηρείται στον Ιστότοπο αποτελεί πνευματική περιουσία της healthcareservices.gr/1537787711075 και η healthcareservices.gr/1537787711075 επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτά. Ο ιστότοπος αυτός πρέπει να θεωρείται ως μια αδιαίρετη ολότητα. Η πλήρης ή μερική αναπαραγωγή ή η αναπαράσταση των σελίδων, των δεδομένων ή άλλων στοιχείων που συγκροτούν τον ιστότοπο, με οποιαδήποτε διαδικασία και οποιαδήποτε μέσο, χωρίς την άδεια του εκδότη, απαγορεύεται και αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων της πνευματικής περιουσίας.
Μπορείτε να εκτυπώνετε, να αντιγράφετε, να «κατεβάζετε» ή να αποθηκεύετε προσωρινά αποσπάσματα από τον Ιστότοπο για ατομική σας ενημέρωση ή όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα ή υπηρεσίες του Ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να διακινείτε το υλικό αυτό σε άλλους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται εκτός εάν ζητήσετε και λάβετε γραπτή άδεια από την healthcareservices.gr/1537787711075. Ειδικότερα, κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μέρος αυτού του Ιστότοπου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή να συνδέσει στον Ιστότοπο αυτό οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της healthcareservices.gr/1537787711075.
Με την παραχώρηση άδειας πρόσβασης στον Ιστότοπό της η healthcareservices.gr/1537787711075 δεν παραχωρεί κάποια άδεια ή δικαιώματα.

Απουσία Εγγύησης

Η healthcareservices.gr/1537787711075 καταβάλλει προσπάθεια να διατηρεί ενημερωμένο τον Ιστότοπό της. Ωστόσο, η healthcareservices.gr/1537787711075 δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Εκτός από την περίπτωση των αμέσων ζημιών που απορρέουν από εκούσιο ή σοβαρό πλημμέλημα από πλευράς της healthcareservices.gr/1537787711075, η healthcareservices.gr/1537787711075 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, σοβαρή ή όχι, που απορρέει από επίσκεψη στον ιστότοπο ή σχετίζεται με μια τέτοια επίσκεψη, ειδικότερα, και χωρίς περιορισμό, για οποιαδήποτε διαφυγή κερδών, διακοπή δραστηριοτήτων ή απώλεια λογισμικού ή δεδομένων.
Η healthcareservices.gr/1537787711075 δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ή ότι θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, ότι η πρόσβαση θα είναι αδιάκοπη και ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, αποτυχίες, σφάλματα ή απώλεια μεταδιδόμενων πληροφοριών, ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί ή άλλα βλαβερά ή καταστροφικά στοιχεία και ότι δεν θα επέλθει ζημιά στο υπολογιστικό σας σύστημα. Έχετε αποκλειστική την ευθύνη για κατάλληλη προστασία και εφεδρική αποθήκευση δεδομένων ή/και εξοπλισμού καθώς και για τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για σάρωση του υπολογιστή σας για ιούς ή άλλα καταστροφικά στοιχεία.
Η παρούσα εξαίρεση ευθυνών καλύπτει επίσης τους συνεργάτες της healthcareservices.gr/1537787711075.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαστική Αρμοδιότητα

Οι όροι που διέπουν τον Ιστότοπο αυτό διέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα. Για οποιαδήποτε αντιδικία που αφορά αυτό τον ιστότοπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Μεταβολές

Η healthcareservices.gr/1537787711075 έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους όρους αυτού του ιστότοπου οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση με δημοσίευση των μεταβολών αυτών στον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που ζητάμε από εσάς

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή προβείτε σε αποστολή e-mail, γίνεται αποθήκευση των στοιχείων σας για την επικοινωνία μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Προσωπικά δεδομένα : Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Email) μόνο κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και του Ερωτηματολογίου Ανίχνευσης Υπνικής Άπνοιας .

Πληροφορίες που αφορούν αγορά προϊόντων : Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι (Ονοματεπώνυμο, όνομα της εταιρείας, την δραστηριότητα της εταιρείας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Email, Διεύθυνση, Πόλη, Περιοχή, Ταχυδρομικός Κώδικας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, Επάγγελμα ή Δραστηριότητα, Κινητό Τηλέφωνο).

Δεδομένα παραστατικού : Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, την δραστηριότητα, το Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση της έδρας της.

Η ασφάλεια των συναλλαγών σας είναι δεδομένη αφού η εταιρία, σε καμία περίπτωση δεν ζητάει και δεν συλλέγει, αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς λογαριασμών Τράπεζας καθώς και προσωπικούς κωδικούς.

Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997)

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της διάθεσης των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

BANNER_ESPA

X