Η νυκτερινή οξυμετρία είναι μια απλή διαγνωστική εξέταση για τον προσδιορισμό του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στο αίμα στη διάρκεια της νύχτας.
Αποτελεί μια αναίμακτη εξέταση που δίνει ακριβή αποτελέσματα και μπορεί να γίνει στο σπίτι.
Η μεταβολή της τιμής του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης στο αίμα κατά την διάρκεια του ύπνου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη διάγνωση των διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο.

Η σημασία της εξέτασης;

Η νυκτερινή οξυμετρία αποτελεί μια σημαντική εξέταση και για καταστάσεις όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και μπορεί να δώσει πληροφορίες για πιθανή αναγκαιότητα χορήγησης οξυγόνου την νύχτα.
Η εξέταση αυτή λειτουργεί σαν μια αρχική αξιολόγηση των διαταραχών αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου, και μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό να καταλάβει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα αν ο ασθενής χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση και ανάλογα να του συστήσει μελέτη ύπνου σε εργαστήριο.

Νυκτερινή οξυμετρία :Τρόπος διεξαγωγής δοκιμασίας

Η μέτρηση του κορεσμού αιμοσφαιρίνης γίνεται μέσω ενός μαλακού αισθητήρα που τοποθετείται στο δάκτυλο του μη ενεργού άνω άκρου και δεν προκαλεί ενόχληση στον ασθενή.
Ο αισθητήρας συνδέεται με ειδική συσκευή που εφαρμόζεται στον καρπό του εξεταζόμενου και καταγράφει τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης στο αίμα σε όλη την διάρκεια της νύχτας, καθώς και την καρδιακή συχνότητα.
Τα αποτελέσματα μεταφέρονται στον υπολογιστή και γίνεται αυτόματα η ανάλυσή τους.

Σημαντικοί δείκτες στην καταγραφή είναι ο μέσος κορεσμός αιμοσφαιρίνης, η ελάχιστη τιμή, ο αριθμός των αποκορεσμών (άνω του 3% και 4%) ανά ώρα καταγραφής, ο χρόνος με κορεσμούς αιμοσφαιρίνης κάτω του 90%, ο μέσος καρδιακός ρυθμός καθώς και η ανώτερη και κατώτερη τιμή καρδιακής συχνότητας.

Νυκτερινή οξυμετρία : Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Η νυκτερινή οξυμετρία θα ζητηθεί όταν:

  • Σε ασθενείς με νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά που πρέπει να εκτιμηθεί η ανάγκη νυκτερινής οξυγονοθεραπείας.

Νυκτερινή οξυμετρία :Μετρήσεις

Η νυκτερινή οξυμετρία παρέχει:

  • Πλήρη καταγραφή του κορεσμού αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στη διάρκεια του ύπνου.
  • Πλήρη καταγραφή της καρδιακής συχνότητας στη διάρκεια του ύπνου.