Με νέα εγκύκλιο που δημοσίευσε ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των κάτωθι ρυθμίσεων έως 31.12.2021 σύμφωνα με το ν.4839/2021 (ΦΕΚ/Α/181):

Α) Η  διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του οργανισμού, e-dapy, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28ου του ανωτέρου νόμου.

Β) Η αναστολή της θεώρησης των γνωματεύσεων από ελεγκτικό όργανο, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 28ου και την ΕΑΛΕ?οικ.66900/26-10-2021 (ΦΕΚ/Β/5099) ΚΥΑ

Γ) Η ανανέωση της συνταγογράφησης των αναπνευστικών συσκευών (παρ.2 άρθρο 53 του ΕΚΠΥ) και από ιδιώτες πιστοποιημένους ιατρούς ειδικότητας πνευμονολογίας, παιδιατρικής, παθολογίας, γενικής ιατρικής και καρδιολογίας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το άρθρο 37ο.

 

[pdf-embedder url=”https://healthcareservices.gr/wp-content/uploads/2021/11/egkyklios-eopyy.pdf” title=”egkyklios eopyy”]

BANNER_ESPA

X