Η Healthcare Services η πρώτη Ελληνική εταιρεία κατ’ οίκον νοσηλείας που έλαβε, πιστοποίηση από τον φορέα DQS Hellas, όσον αφορά στην τεκμηρίωση των διεργασιών απολύμανσης και πρόληψης της διασποράς από τον κορωνοϊό covid19 που εφαρμόζει.

Μπροστά στις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες που βιώνουμε η Healthcare Services με υψηλό αίσθημα ευθύνης εγγυάται την ασφάλεια του προσωπικού όσο και των ασθενών μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων καθαρισμού, απολύμανσης και χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας βάσει των διεθνών απαιτήσεων.

Οι διαδικασίες ελέγχου από την εταιρεία DQS Hellas, βεβαιώνουν τα ακόλουθα: 

  • Την εφαρμογή υψηλών πρωτοκόλλων καθαρισμού, απολύμανσης, και χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας από το προσωπικό της εταιρείας.

  • Τη συνεχή και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση ΜΑΠ και στα μέτρα περιορισμού της διασποράς.

  • Την εφαρμογή αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων οργάνωσης για την πρόληψη της διασποράς από τον ιό Covid-19, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, καθώς και τις διεθνείς οδηγίες του ΠΟΥ

Η ασφάλεια των ασθενών, των συνεργατών και του προσωπικού μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει την έμπρακτη δέσμευσή μας για την συνεχή εφαρμογή ειδικών μέτρων προφύλαξης σύμφωνα με τα διεθνώς εγκεκριμένα πρωτόκολλα υγείας, ώστε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.