Νυχτερινή οξυμετρία είναι ο προσδιορισμός του κορεσμού του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ως εξέταση είναι αναίμακτη, δίνει ακριβή αποτελέσματα και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να γίνει στο σπίτι.

Η μεταβολή της τιμής του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα κατά τη διάρκεια του ύπνου θεωρείται η σημαντικότερη παράμετρος για τον εντοπισμό απνοιών.

Η νυκτερινή οξυμετρία αποτελεί μια σημαντική εξέταση για:

  • τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
  • ασθενείς με νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά που πρέπει να εκτιμηθεί η ανάγκη νυκτερινής οξυγονοθεραπείας.
  • λειτουργεί σαν μια αρχική αξιολόγηση των διαταραχών αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου και μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό να καταλάβει αν ο ασθενής χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση και ανάλογα να του συστήσει μελέτη ύπνου σε εργαστήριο.

Η μέτρηση του κορεσμού αιμοσφαιρίνης γίνεται μέσω ενός μαλακού αισθητήρα που τοποθετείται στο μέσο ή στο παράμεσο δάκτυλο του μη ενεργού άνω άκρου και δεν προκαλεί ενόχληση στον ασθενή.

Ο αισθητήρας συνδέεται με ειδική συσκευή που εφαρμόζεται στον καρπό του εξεταζόμενου και καταγράφει τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης στο αίμα σε όλη την διάρκεια της νύχτας, καθώς και την καρδιακή συχνότητα.

Τα αποτελέσματα μεταφέρονται στον υπολογιστή και γίνεται αυτόματα η ανάλυσή τους. Σημαντικοί δείκτες στην καταγραφή είναι ο μέσος κορεσμός αιμοσφαιρίνης, η ελάχιστη τιμή, ο αριθμός των αποκορεσμών ανά ώρα καταγραφής, ο χρόνος με κορεσμούς αιμοσφαιρίνης κάτω του 90%, ο μέσος καρδιακός ρυθμός καθώς και η ανώτερη και κατώτερη τιμή καρδιακής συχνότητας.